Afstuderen

Informatie over de afstudeerprocedure van de bachelor Bestuurskunde.

Wanneer aanmelden?

Aanmelding voor het bachelor examen kan alleen als is voldaan aan de in de bachelor Onderwijs- en Examenregeling (OER) gestelde vereisten. Je kunt je bachelor diploma aanvragen bij het Onderwijs Service Centrum (OSC) door middel van het onderstaande formulier.

Daarnaast doe je er verstandig aan vroegtijdig via “Mijn vereisten” in uSis te controleren of alle 180 ECTS (of 230 ECTS, als je zowel de BBO als de EBM track volgt) zijn ingevoerd vóór je jouw Bachelordiploma aanvraagt. Dit voorkomt teleurstelling op het moment van aanmelding.  


Wat moet je aanleveren bij het aanvragen van je Bachelordiploma?

Voor het aanvragen van jouw Bachelordiploma lever je onderstaande documenten in bij de balie van het OSC of per mail.
1.       Aanvraagformulier Bachelordiploma; het aanmeldformulier staat online op deze site, maar is ook verkrijgbaar bij het OSC

2.       Formulier toestemming opname eindwerkstuk in scriptierepositorium UB. Het scriptierepositorium is het online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Hiervoor is toestemming nodig door middel van dit toestemmingsformulier. Voor meer informatie zie de informatie hieronder over het scriptierepositorium.

3.        Mail vooraf een PDF versie van je bachelorthesis aan het OSC Bestuurskunde. Het mailen van jouw bachelorthesis in PDF staat los van de reeds ingeleverde exemplaren bij je scriptiebegeleider en is een vast onderdeel van het aanvragen van het bachelordiploma. 

*         Het evaluatieformulier bachelorproject wordt door jouw scriptiebegeleider uitgereikt en lever je bij je scriptiebegeleider in. 

NB Vraag je diploma s.v.p. niét aan via ‘afstuderen aanvragen’ in uSis. Deze functionaliteit werkt niet.  

Wat gebeurt er na de aanmelding?


Na aanmelding neemt de examencommissie zo snel als mogelijk is een beslissing over de ingediende aanvragen.

Zodra je gediplomeerd bent in uSis ontvang je hiervan een bevestigingsmail via het OSC.

Het bachelor examen


Het bachelor examen bestaat uit de uitreiking van het Bachelordiploma.

Nadat je je Bachelordiploma hebt aangevraagd en door het OSC bent gediplomeerd, ontvang je circa twee weken voor de uitreikingsdatum persoonlijk bericht over hoe laat en waar je wordt verwacht.  

De eerstvolgende uitreiking zal plaatsvinden op 15 november 2016*.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn kan je je diploma op komen halen bij de balie van het OSC tijdens openingstijden. Bij hoge uitzondering kan het diploma door ons per post verstuurd worden, dit is volledig op risico van de student. Het diploma maar eenmaal door het OSC uitgegeven worden.

Op 17 november kan een extra ceremonie plaatsvinden mocht het aantal afgestudeerden te veel zijn voor één dag (15 november).

Diplomadatum


Als diplomadatum geldt de laatste werkdag van de maand waarin je het laatste vak hebt behaald.

Vanaf de eerste van de daarop volgende maand kun je je via Studielink uitschrijven. Doe dit uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin je het laatste vak hebt behaald. Daarna ben je geen collegegeld meer verschuldigd.

Het Scriptierepositorium

Het scriptierepositorium is een online archief dat scripties van opleidingen van de Universiteit Leiden eenvoudig doorzoekbaar en desgewenst openbaar beschikbaar maakt. Scripties kunnen openbaar toegankelijk worden gemaakt of onder een embargo worden geplaatst.  De afspraak in Leiden is dat BSc eindwerkstukken in principe vertrouwelijk zijn tenzij de docent en de student goede redenen zien om het werkstuk toch openbaar te maken. Master scripties zijn in principe openbaar toegankelijk tenzij de docent  en de student bij uitzondering een goede reden zien om de scriptie niet te publiceren.   

Vergeet niet het formulier in te vullen en in te leveren bij het OSC. Voor meer informatie of vragen, kijk op de volgende link Scriptierepositorium.

Laatst Gewijzigd: 15-06-2017