Tentamens

Veel vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Aan het maken van tentamens zijn een aantal regels verbonden. Lees hier meer over (de regels omtrent) het maken van tentamens.

Rooster en huisregels

De tentamens en tentamendata vind je in het rooster op de website.  

Tijdens tentamens gelden huisregels. Lees hier meer over de huisregels voor studenten die gelden tijdens schriftelijke tentamens van het Instituut Bestuurskunde.

Vergeet niet een legitimatiebewijs én collegekaart mee te nemen naar het tentamen!


Inschrijven voor het vak én je hertentamen.

Op basis van de inschrijvingen in uSis in het vak plannen wij de tentamens. Zorg er dus voor dat je ingeschreven bent in uSis. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak. Mocht je niet ingeschreven staan laat dit dan weten aan het OSC.

Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis. Let erop dat je bij de inschrijving het juiste activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster. Kijk op de uSis online help pagina voor meer informatie. Je kan je inschrijven vanaf 28 tot 10 dagen voor het hertentamen.

Belangrijkste regels rondom herkansingen

  • Schrijf je in voor herkansingen.

  • Voldoendes mogen nooit herkanst worden.

  • BA studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen met onvoldoende resultaat (tussen 3.0 en 5.5).  

  • BA studenten mogen niet deelnemen aan een herkansing als het cijfer lager is dan een 3.0

  • MA studenten mogen altijd deelnemen aan een herkansing tenzij zij een voldoende hebben behaald.

  • MA studenten zijn niet verplicht om aan de eerste tentamengelegenheid deel te nemen.

  • Alleen met toestemming aan de Examencommissie wordt een uitzondering op bovenstaande regels gemaakt.

Let op: De regels van de examencommissie worden streng gehandhaafd. Lees meer over de regelingen rondom het onderwijs in het Onderwijs- en Examenreglement en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

Tentamens maken met een functiebeperking

Als je studeert met een functiebeperking zoals dyslexie, ADHD of fysieke problemen, kan je in aanmerking komen voor aanvullende tentamenfaciliteiten zoals extra tijd of een tentamen op A3-formaat.

Als je gebruik wenst te maken van de extra faciliteiten, moet je contact opnemen met de studentdecanen (Studentencentrum Plexus). Indien je daarvoor in aanmerking komt, ontvang je van de studentendecaan een verklaring waarmee je aangeeft bij de studieadviseur Bestuurskunde dat je gebruik wil maken van extra faciliteiten. Vóór elke tentamenperiode ontvang je van het OSC een mail met de vraag welke faciliteiten je nodig hebt voor de tentamens die je in die periode gaat maken.

Let op: je kan alleen gebruik maken van extra faciliteiten die de studenten decaan in de verklaring noemt én als je je optijd hebt aangemeld bij het OSC.

Wanneer je je tijdig voor extra faciliteiten hebt aangemeld, ontvang je enkele dagen voor het tentamen van het OSC een bericht met informatie over de locatie waar je voor het tentamen wordt verwacht. De datum en aanvangstijd zijn altijd gelijk aan die van het reguliere tentamen.

Locaties

Het Instituut Bestuurskunde maakt gebruik van verschillende (externe) tentamenlocaties. Kijk dus goed en tijdig op het rooster én in uSis wat de locatie is van je tentamen en plan je route.

De volgende tentamenlocaties worden vaak gebruikt.

Laatst Gewijzigd: 28-10-2016