Stage Bachelor

Bachelor studenten Bestuurskunde hebben de mogelijkheid de vrije ruimte te vullen met een stage. Het derde studiejaar is daar bijzonder geschikt voor.

DEZE PAGINA IS VEROUDERD. Volg deze link voor recente informatie over stages.  
 In de laatste fase van de studie gaat de student gedurende een korte periode aan het werk in een organisatie in of rond het openbaar bestuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestuurskundige kennis en vaardigheden die in de studie zijn opgedaan.

Het is belangrijk in een vroeg stadium na te denken over de stage. Een stage kan zowel in binnen- als buitenland worden gelopen.


Voorwaarden

Om voor een stage studiepunten te verkrijgen moet aan de voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste punten hieruit zijn:

 • De omvang van de stage is óf 15 ECTS óf 30 ECTS.
  15 ECTS is 420 uur incl. 20 uur tussen- en eindverslag.
  30 ECTS is 840 uur incl. 20 uur tussen- en eindverslag en 20 uur onderzoeksverslag. Een stage van 30 EC bevat een verplicht onderzoek.  
 • De stage werkzaamheden hebben een academisch niveau en behoren een raakvlak te hebben met het openbaar bestuur.
 • De stage moet vóór aanvang van de stage door de studieadviseur (in opdracht van de examencommissie) en de stagedocent van het instituut zijn goedgekeurd middels het stagevoorstel.
 • Er dient voorafgaand aan de stage tevens een stage-overeenkomst te zijn opgesteld in overleg met de praktijkbegeleider van de stagebiedende organisatie én de studieadviseur;
 • De stage moet afgerond zijn met een verslag die door de stagedocent met een voldoende is beoordeeld.

Procedure

Voor aanvang:

 • Begin op tijd met het oriënteren op een stage. We raden je aan 6 maanden voor de start vast te beginnen met zoeken. Benader zelf de stage-organisatie.
 • Stuur uiterlijk een maand voordat je begint een concept stagevoorstel naar de studieadviseur. Op basis hiervan zoekt de studieadviseur een stagedocent. Ga je stage lopen in het buitenland, dien het concept stagevoorstel dan bij voorkeur 2-3 maanden van te voren in.
 • Bespreek je stagevoorstel met de stagedocent. Eventuele wijzigingen in het takenpakket zijn mogelijk indien de stage nog niet voldoet aan de eisen. Pas het voorstel vervolgens aan en laat deze goedkeuren/ondertekenen door je stagedocent en praktijkbegeleider (vergeet niet zelf ook een handtekening te zetten). Stuur het voorstel vervolgens terug naar de studieadviseur voor de laatste ondertekening.
 • Vervolgens maak je de stage-overeenkomst op en laat je deze ondertekenen door jezelf en de praktijkbegeleider. Stuur deze tot slot weer terug naar de studieadviseur.

Tijdens de stage:
 • Schrijf je een kort voortgangsverslag (zie verslaglegging). De deadline bepaal je samen met je stagedocent.
 • Bij een stage van 30 EC dien je 3 weken na aanvang een onderzoeksopzet in.
 • De stagedocent heeft ongeveer halverwege je stageperiode contact met de stagebegeleider om je voortgang te bespreken.

Na afloop:
 • Schrijf je een eindverslag (zie verslaglegging). Ook hier bepaal je samen met je stagedocent de deadline. Indien je voor de stage-organisatie een verslag behoort te schrijven dien je deze als bijlage op te nemen in het eindverslag.
 • Bij een stage van 30 EC schrijf je tevens een onderzoeksverslag.
 • Vindt er een beoordeling door de stagebegeleider plaats.
 • Beoordeelt de stagedocent het eindverslag.

Zie ook het stroomschema en de stagevoorwaarden voor meer informatie over de vereisten van de verslagen.

Beoordeling

Een student wordt beoordeeld op het eindverslag, waarbij ook bronvermelding, literatuur en schrijfvaardigheid worden meegerekend. De beoordeling van de praktijkbegeleider wordt eveneens meegewogen.

Stage lopen in het buitenland

In het buitenland stage lopen is ook mogelijk. Een stage dien je altijd zelf te zoeken. Als je in aanmerking wilt komen voor de Erasmus+ beurs (binnen Europa) of de Lustrabeurs (buiten Europa) dan zal de stage onderdeel moeten zijn van de opleiding en dien je er studiepunten voor te ontvangen. Je zult hiervoor de vrije keuzeruimte dienen te gebruiken. Om studiepunten te krijgen zal je stage aan de eisen van de opleiding moeten voldoen. Het vinden van een stage in het buitenland is een tijdrovend proces. Daarnaast dient de student rekening te houden dat het goedkeuren van de stage door de opleiding tijd kost. Informatie over de beursaanvraag vind je op de site van studeren in het buitenland.

Let op: de student is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beurs. Bij de meeste beurzen is dit minstens twee maanden van te voren. Weet je nog niet zeker of je stage doorgaat, vraag dan wel alvast je beurs aan. Gaat je stage onverhoopt niet door, zeg dan de beurs af.

Meer informatie

Stage vacatures zijn o.a. te vinden op de Bestuurskunde weblog. Hier worden alle stagevacatures geplaatst die we binnen krijgen, maar die zijn nog niet goed gekeurd door de opleiding. Zoals je hier boven kunt lezen moet je stagedocent de stage goedkeuren. Het kan zijn dat de stage pas na wat aanpassingen goedgekeurd kan worden. Indien de stage niet voldoet aan onze  eisen, maar je de stage alsnog op eigen gelegenheid wilt doen, dan kun je geen begeleiding ontvangen van het Instituut, omdat de stage in dit geval buiten het studieprogramma valt. Je ontvangt dan dus geen studiepunten en het Instituut kan ook geen overeenkomsten e.d. voor je ondertekenen.

In het najaar geeft de studieadviseur een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst aan tweedejaars m.b.t de vrije keuzeruimte, waar onder stagelopen. T.z.t. zullen jullie hier een uitnodiging voor ontvangen op jullie umail.

Tips

 • Ambieer je een buitenlandse stage? Dan kan het handig zijn je voorstel direct in het Engels te schrijven;
 • Bij veel (overheids-)organisaties worden op de website vacatures inclusief vacatures voor stages vermeld.
 • Het is vaak mogelijk je aan te melden voor een emailservice waarmee je op de hoogte gesteld wordt van deze vacatures.
 • Via studievereniging B.I.L. kun je je CV laten opnemen in een CV-databank voor studenten Bestuurskunde. Je kunt je CV mailen naar B.I.L. en zij sturen deze door naar bedrijven die hierin geïnteresseerd zijn.
 • We raden je aan een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten gedurende de periode dat je stage loopt.

Let op!

De universiteit is niet verantwoordelijk voor schade die je aanricht of schade die je ondervindt op of onderweg van en naar je stageplek. Controleer vooraf wat het stagecontract hier over zegt. Wanneer in het stagecontract staat dat jijzelf of de universiteit verantwoordelijk is voor schade die je aanricht of schade die jezelf ondervindt, dan tekent je begeleider of de studieadviseur alleen als je aantoont dat je WA-verzekering hebt voor de periode dat je stage loopt.  

Stage vacature plaatsen?

Neem contact op met de stage coördinator: bskstage@fgga.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 31-07-2017