Erasmus uitwisseling en Studeren in het buitenland

Hoe werkt de Erasmus uitwisseling? Wat moet je weten als je in het buitenland wilt studeren?

Wanneer mag ik naar het buitenland?

Je kunt een aanvraag doen om naar een buitenlandse universiteit te gaan als je het eerste studiejaar hebt afgerond. Om studievertraging te voorkomen moet je verblijf in het buitenland plaatsvinden in het eerste semester van het derde jaar.
Het is aan te raden de taal van het gastland voldoende te beheersen (B1/B2 niveau). Taalvoorbereiding is mogelijk door middel van een intensieve cursus bij het Talencentrum. Daar worden o.a. taal­cur­sussen Frans, Duits, Turks en Engels gegeven. Het buitenlands studieverblijf moet passen in het studieprogramma en geen nodeloze vertraging opleveren. Je volgt voor 30 ECTS vakken aan de buitenlandse universiteit. Op de website van de buitenlandse universiteiten kun je een overzicht van het vakkenaanbod vinden.
Studenten dienen er rekening mee te houden dat deelcijfers na een jaar vervallen. Openstaande vakken dienen na terugkomst helemaal opnieuw gevolgd te worden.


Erasmus partners

Met de onderstaande universiteiten heeft Bestuurskunde een uitwisselingscontract.

- Duitsland: University of Konstanz, Kassel University
- Noorwegen: University of Bergen, University of Oslo
- Groot-Brittannië (Noord Ierland): Queen's University Belfast,
- Zweden: Stockholm Univerisity. Let op: voor deze universiteit heb je een cijfergemiddelde nodig van 7.0 of hoger.
- Griekenland: Panteion University of Social and Political Sciences. Let op: voor deze universiteit is het aan te raden om wat Grieks te beheersen.
-Turkije: Istanbul University Let op; voor deze universiteit is het aan te raden om wat Turks te beheersen.
-Italië: University of Catania. Let op; voor deze universiteit is het essentieel dat je Italiaans beheerst op minimaal A2 niveau.
- Estland: Tallinn Technical University (EMPA partner)
- Finland: University of Vaasa (EMPA partner)
- Hongarije: Corvinus University of Budapest (EMPA partner), deze is vooral interessant voor EBM-studenten
- België KU Leuven (EMPA partner)

De meesten van hen hebben aparte webpagina’s voor inkomende Erasmusstudenten. Bij EMPA-partners hebben masterstudenten altijd voorrang op bachelorstudenten.

Aanmelden voor Erasmus

Als je via het Erasmusprogramma in het buitenland wilt studeren, meld je dan voor (deadline staat onderaan de pagina) aan via het online aanmeldsysteem.

Je mag je enkel aanmelden als je:
- je propedeuse hebt.
- een cijfergemiddelde van 6.500 of hoger hebt.

Studenten die wel hun propedeuse hebben, maar niet een voldoende gemiddelde hebben, mogen zich ook aanmelden. Zij dienen in hun motivatiebrief duidelijk te maken waarom zij wel voor selectie overwogen zouden moeten worden.

In de week na (deadline staat onderaan de pagina) wordt gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn voor elke partner. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt een selectie plaats op grond van gemiddelde, studievoortgang en studieresultaten. De buitenlandcoördinator bericht je over de status van jouw aanmelding en de verdere gang van zaken.

- Studenten met een hoger gemiddelde hebben voorrang op studenten met een lager gemiddelde,*
- Studenten die naar het buitenland willen om de vrije keuzeruimte op te vullen hebben voorrang op studenten die extra curriculair naar het buitenland willen,
- De motivatiebrief kan de doorslag geven bij gelijke geschiktheid. Bij studenten met een gemiddelde lager dan een 6.5 geeft de motivatiebrief de doorslag over wel of niet meegenomen worden in de selectie.
- Bij EMPA-partners hebben masterstudenten altijd voorrang op bachelorstudenten.

* Wij raden studenten sterk aan om te zorgen voor een goed gemiddelde; het aantal plekken is beperkt, de belangstelling is groot en ook partneruniversiteiten stellen eisen! Het instituut behoudt zich het recht om studenten af te wijzen als het gemiddelde te laag is naar mening van de gastuniversiteit of het instituut.

Online aanmelden

Je kunt je online aanmelden

Vermeld in je aanmelding:
- Je naam en studentnummer
- Je contactgegevens
- Naar welke universiteit je wilt
- Vermeld ook je tweede en derde keuze. Vermeld je dit niet, dan gaan wij ervanuit dat je niet geïnteresseerd bent in andere partners!
- Vermeld of je de taal van het gastland voldoende beheerst of niet.

Bij je aanmelding moet je de volgende documenten uploaden in het Engels:
1) Een recente gecertificeerde cijferlijst (certified transcript) met daarop het gemiddelde -met drie cijfers achter de komma-, aan te vragen bij het Onderwijs Service Centrum;
2) Een motivatiebrief waarin je per keuze toelicht waarom je bij die universiteit wil studeren (Word of pdf formaat). Schrijf de brief bij voorkeur in het Engels.

Deadline: (deadline staat onderaan de pagina). Let op: aanmeldingen van na de deadline zullen niet in behandeling worden genomen.

Financiering en Onderdak

Vaak is het mogelijk een beurs aan te vragen. Kijk hiervoor op de site van beurzen en fondsen van  studeren in het buitenland. Ook kun je bij DUO restitutie voor de OV-jaarkaart aanvragen voor de periode die je in het buitenland verblijft. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de beurs.

Als je als voltijdstudent ingeschreven staat bij de Universiteit Leiden gelden de volgende bepalingen:
  • De studiefinanciering loopt door tijdens je afwezigheid

  • Als je naar een partneruniversiteit gaat hoef je aan de gastuniversiteit geen collegegeld te betalen

  • Vaak is het mogelijk een beurs aan te vragen. Kijk hiervoor op de site van beursen en fondsen van de studeren in het buitenland website. Ook kun je bij DUO restitutie voor de OV-jaarkaart aanvragen voor de periode die je in het buitenland verblijft.

  • Je kunt je kamer in onderhuur doen via ROOFS, of via HousingAnywhere

Huisvesting: Zoek voor aanmelding uit wat deze universiteiten jou te bieden hebben. Huisvesting is zelden gegarandeerd; wordt er geprobeerd huisvesting voor je geregeld of moet je dit zelf doen? Al deze zaken worden niet geregeld door de buitenlandcoördinator. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de student zelf.

Bekijk ook het document Basiskosten studeren in het buitenland.

Welke andere mogelijkheden zijn er?

De Universiteit Leiden heeft een groot aantal universiteiten binnen en buiten Europa. Je kunt bijvoorbeeld via een universiteitsbrede uitwisseling naar Stellenbosch University (Zuid-Afrika) of de University of Britisch Colombia (Canada). Voor de meeste universiteiten buiten Europa dien je een gemiddelde van minimaal 7 te hebben op het moment van aanmelding. Kijk voor een overzicht van de universiteiten en aanvullende informatie op de site van Studenten- en Onderwijszaken (SOZ). De buitenlandcoördinator van de universiteit (SOZ) kan jouw vragen beantwoorden over universiteitsbrede uitwisselingen of jou adviseren over hoe je bijvoorbeeld zelfstandig een studieverblijf in het buitenland regelt.

Daarnaast is er het ISEP-uitwisselingsprogramma dat ook mogelijkheden biedt om te studeren aan universiteiten buiten Europa. Zo'n 150 universiteiten doen mee aan dit uitwisselingsprogramma (o.a. in de VS, Canada, Mexico, Zuid-Amerika en Australië). Aan een uitwisseling via het ISEP programma zijn andere voorwaarden verbonden. De buitenlandcoördinator van de universiteit (SOZ) kan jouw vragen beantwoorden over ISEP.

Oriënteer je tijdig en let daarbij ook op de gestelde deadlines!

Deadlines

Wil je weg in 2017-2018?

De deadlines voor aanmelding zijn:

- 1 december voor een universiteitsbrede uitwisseling
- 1 december voor een uitwisseling van Erasmus van Bestuurskunde.

In het online aanmeldsysteem kun je twee aanmeldingen indienen; Eén aanmelding voor de universiteitsbrede uitwisseling en één voor de uitwisseling van Bestuurskunde. In elke aanmelding kun je maximaal drie keuzes aangeven.

Selectie

Studenten mogen maximaal een plek accepteren. Als je twee plekken aangeboden krijgt –een voor de universiteitsbrede overeenkomsten en een van Bestuurskunde- dien je een keuze te maken. Dit kun je doen door het acceptance formulier in te vullen en terug te sturen. Je geeft hiermee aan dat je een bepaalde plek kiest en dat je andere plekken afwijst.

Goedkeuring vakken

De vakken die je gaat volgen in het buitenland mogen niet overlappen met de vakken uit het programma van de bachelor. Je moet zo spoedig mogelijk nadat je hebt besloten aan welke buitenlandse universiteit je welke vakken wilt gaan studeren via de examencommissie toestemming vragen deze vakken te zijner tijd in de vrije keuzeruimte te mogen plaatsen. Je kunt hier meer over lezen via de site van de examencommissie; type 5: extern onderwijs).

Direct nadat je na terugkomst het transcript van de gevolgde vakken ontvangen hebt, kom je daarmee naar het OSC (daar wordt een kopie gemaakt) én moet je via uSis een verzoekschrift ‘Extern onderwijs’ indienen.

Zie voor meer informatie onderstaande links.  

Stage lopen

Je kunt niet alleen naar het buitenland om vakken te volgen, maar ook stage lopen is mogelijk. Een stage dien je altijd zelf te zoeken. Als je in aanmerking wilt komen voor de Erasmus+ beurs (binnen Europa) of de Lustrabeurs (buiten Europa) dan zal de stage onderdeel moeten zijn van de opleiding en je dient er studiepunten voor te ontvangen. Je zult hiervoor de vrije keuzeruimte dienen te gebruiken. Om studiepunten te krijgen zal je stage aan de eisen van de opleiding moeten voldoen. Het vinden van een stage in het buitenland is een tijdrovend proces. Daarnaast dient de student rekening te houden dat het goedkeuren van de stage door de opleiding tijd kost.

Handige links

Laatst Gewijzigd: 27-06-2016