Studieloopbaan en arbeidsmarkt: ervaringen

Studenten Bestuurskunde hebben de mogelijkheid de vrije ruimte te vullen met een stage. Het is verstandig om in een vroeg stadium na te gaan denken over waar je stage wil gaan lopen. Dit kan namelijk zowel in het binnen- als in het buitenland zijn. Heb je nog geen enkel idee waar je stage wil gaan lopen? Gebruik dan deze lijst van bedrijven en instellingen waar bachelor studenten stage hebben gelopen als inspiratiebron:


 • Overheid Sint Maarten
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Rotterdam
 • Partij van de Arbeid
 • Gemeente Kaag en Braassem
 • Hobeon
 • Werkorganisatie Duivenvoorde (samenwerking gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten)
 • FIU-Nederland
 • Algemene Rekenkamer
 • Open State Foundation
 • Twynstra Gudde (organisatie adviesbureau)
 • Guido de Brès-Stichting (Wetenschappelijk Instituut voor de SGP)
 • Gemeente Haarlem
 • Veiligheidsregio Zeeland
 • Gemeente Den Haag
 • BridgeHead
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Middelburg
 • Autoriteit Consument en Markt
 • RTL-Z
 • Gemeente Leidschendam-Voorburg
 • Randstedelijke rekenkamer
 • Gemeente Haarlem
 • DUO

Stage ervaringen

Evelien Haaksman liep stage bij de PvdA

Evelien Haaksman liep stage bij de PvdA

Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen is het handig om verhalen te lezen van studenten die jou voor zijn gegaan. Op deze testimonialpagina bieden Evelien Haaksman, Simone Drost en andere studenten informatie over de ervaringen die zij bij het stage lopen hebben opgedaan en geven zij handige tips die je in acht kan nemen. Op die pagina kan je onder andere lezen hoe Simone, dankzij een eigen netwerk, stage kon gaan lopen bij de gemeente Rotterdam. Deze stage had een duidelijk doel: het terugdringen van de jeugdwerkloosheid door werkgevers, scholen, (werkloze) jongeren, het Jongerenloket en nog vele andere partijen zo goed mogelijk te laten samenwerken.  

Daarnaast is ook te lezen wat de activiteiten van Evelien Haaksman waren op haar stage bij een politieke partij. Evelien had genoeg van in de boeken zitten kijken en via het Bestuurskunde Blog zag zij op dat moment een stagevacature bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Na een selectieronde en een selectiedag met individuele gesprekken en groepsopdrachten mocht ze stage komen lopen.


Arbeidsmarkt ervaringen van alumni

Elise van Zeeland

Elise van Zeeland

Wat kan je als student doen om na jouw studie een droombaan te vinden? Elise van Zeeland beschrijft in haar alumnus-testimonial welke stappen zij doorlopen heeft om bij haar droombaan uit te komen: beleidsmedewerker bij de D66 Tweede Kamerfractie op de onderwerpen zorg, emancipatie en jeugd. Elise geeft in haar testimonial gouden tips mee aan toekomstige alumni en deelt haar eigen ervaringen op de arbeidsmarkt. Het ontplooien van eigen interesses en jezelf blijven zijn volgens haar cruciaal om na je studie een passende baan te vinden.


Laatst Gewijzigd: 18-01-2016