Mentoraat

Intensieve, persoonlijke studiebegeleiding is kenmerkend voor de opleiding Bestuurskunde. De studiebegeleiding in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies (BSA) bestaat uit: het eerstejaars- en tweedejaars mentoraat en studieadviezen.

Mentoraat Bachelor 1

In het eerste jaar heb je een vaste docentmentor, die tijdens blok 1 en blok 2 ook je werkgroepdocent is. In de werkgroepen oefen je aan de hand van concrete onderwerpen je academische vaardigheden: analyseren, argumenteren, presenteren, schrijven etc. Doordat je docentmentor in blok 1 en 2 ook je werkgroepdocent is, kan hij/zij tijdens de werkgroepen zien hoe je je studie aanpakt, verbanden leggen tussen je studievoortgang en manier van studeren en dit met je bespreken in de mentoraats- of voortgangsgesprekken. Als dat nodig is, kan je ook buiten de werkgroep terecht bij je docentmentor. Kijk voor meer informatie in de e-studiegids bij Mentoraat Bestuurskunde Ba1.


Mentoraat Bachelor 2

Ook in het  tweede jaar krijg je een vaste (andere) docentmentor toegewezen, die je in september of oktober uitnodigt voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek informeer je je docentmentor over je studievoortgang, je plannen en (studie)loopbaanambities. De docentmentor kan aanvullen en helpen bij het beantwoorden van je vragen en het realiseren van je ambities. Jullie maken een afspraak voor tenminste één vervolggesprek. Als dat nodig is, kan je ook tussentijds terecht bij je docentmentor. Kijk voor meer informatie in de e-studiegids bij Mentoraat Bestuurskunde Ba2.

Studieadviezen in het kader van BSA

Het Leidse studiesysteem kent een Bindend Studie Advies (BSA). De regeling BSA komt er op neer dat bachelorstudenten aan het einde van het eerste jaar van inschrijving tenminste 45 ects moeten hebben behaald. Bachelorstudenten krijgen in het eerste twee maal een schriftelijk studieadvies.

Als er factoren zijn die je studievoortgang belemmeren, bijv. persoonlijke omstan­digheden of ziekte, dan meld je dit binnen 30 dagen nadat je vertraging hebt opgelopen schriftelijk aan de studieadviseur. Hiervan wordt aantekening gehouden in je dossier, waarop het privacyreglement van toepassing is.

Laatst Gewijzigd: 18-07-2016