Scriptie

Het laatste onderdeel van je masterstudie is het schrijven van een scriptie. Je maakt een onderzoeksvoorstel, je verzamelt je eigen gegevens, analyseert ze en je beschrijft je bevindingen. Het scriptieproces wordt afgesloten met een verdediging.

Informatie

De belangrijkste informatie met betrekking tot de masterscriptie is te vinden:

  • In de E-studiegids: in de vakbeschrijving vind je de belangrijkste vereisten, de globale planning per instroomcohort, codes en het aantal studiepunten dat je voor scriptie ontvangt.
  • Op de blackboardpagina: hier vind je (t.z.t.) de exacte deadlines, een lijst van expertisegebieden van begeleiders, informatie over capstone projecten, contactgegevens van coördinatoren, begeleidershandleidingen en nog meer nuttige informatie.


Het scriptieproces

De volgende stappen loop je globaal door tijdens het scriptieproces:

Stap 1: Het is verstandig je al vroeg te oriënteren. Meld je aan op blackboard, bekijk de expertise gebieden en bedenk rondom welk thema je je scriptie wilt schrijven. Als je als een goed beeld hebt, kan je zelfs al literatuur verzamelen of je keuzevakken erop uitzoeken.

Stap 2: Tijdens het onderzoeksvak leer je hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit en ontwikkel je je eigen onderzoeksvoorstel.

Stap 3: Op basis van je voorstel word je gekoppeld aan een begeleider (MPS en PA) of zoek je een begeleider (CSM). Plan een gesprek met je begeleider; bereid dit goed voor en kijk daarbij ook naar de voor jou geldende deadlines.

Stap 4. Voer je onderzoek uit met het einddoel in het vizier!

Stap 5: Als je je scriptie hebt ingeleverd en je begeleider en tweede lezer zijn akkoord, vindt de verdediging plaats. Je wordt in ongeveer 20 minuten ondervraagd over je scriptie. Na afloop ontvang je je cijfer. Dit cijfer is gebaseerd op je scriptie, je presentatie tijdens de verdediging kan ook nog invloed hebben.

Capstone projecten

In Capstone projecten ga je in een team met medestudenten aan de slag rondom een specifiek thema binnen een projectgroep, begeleid door een wetenschappelijk onderzoeker binnen het instituut die veel expertise heeft op dit onderwerp. Soms wordt er in Capstone projecten samengewerkt met organisaties uit de praktijk en heeft het thema een specifieke beleidsachtergrond.

Een Capstone project is verder gelijk aan het scriptie proces; je levert uiteindelijk je eigen scriptie af en er gelden dezelfde regels (en deadlines).

Begeleiding

Er zijn een aantal mensen met wie je tijdens het scriptieproces in aanraking komt:

- De scriptiecoördinator: is o.a. verantwoordelijk voor het koppelen van studenten aan begeleiders en tevens eerste aanspreekpunt als je vragen hebt over het scriptieproces als geheel.

- De begeleider: begeleidt je tijdens het schrijven van je scriptie en is aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen en planning.

- De studieadviseur: is aanspreekpunt bij persoonlijks zaken.

Afstuderen

Wanneer je je masterthesis hebt afgerond en ook de rest van je studiepunten hebt gehaald kan je je afstuderen aanvragen.

Laatst Gewijzigd: 21-12-2015