Stage lopen

Stage lopen tijdens de masters van het Instituut Bestuurskunde

Er zijn drie Masters bij het Instituut Bestuurskunde:

  • Master Public Administration (PA)
  • Master Management van de Publieke Sector (MPS)
  • Master Crisis & Security Management (CSM)
Hoewel stage lopen niet een verplicht onderdeel is van de master, kunnen alle studenten die een master volgen daar wel voor kiezen. Stages geven masterstudenten de mogelijkheid om te werken in een organisatie binnen het veld van Bestuurskunde, zoals een overheidsorganisatie, consultancy-firma’s of een NGO. Studenten kunnen zo gebruik maken van de kennis en vaardigheden die zij hebben verkregen gedurende de studie en tegelijkertijd werkervaring opdoen. Stage lopen kan zowel in Nederland als in het buitenland.

Als je van plan bent om een stage in je studieprogramma op te nemen is het handig om verhalen te lezen van studenten die jou voor zijn gegaan. Kijk daarvoor op deze pagina.


Lengte en accreditatie

Een stage is niet verplicht, maar je kan er wel extracurriculaire studiepunten (ECTS) mee verdienen.  Om 15.0 ECTS te verdienen, moet een student gedurende 3 maanden, fulltime in een organisatie werken en daarover aan het eind van de stage een verslag schrijven. Dit stageverslag moet vervolgens ook nog goedgekeurd worden door een docent. Het is niet mogelijk om stage lopen voor meer of minder dan 15.0 ECTS.

Planning en timing van de stage

Sommige stages kunnen gecombineerd worden met het studieprogramma wanneer de stage geen fulltime-functie betreft of als de organisatie en/of het werk flexibel is. Voor andere stages is een combinatie met studieprogramma niet mogelijk. Als een stage niet gecombineerd kan worden (wat in de meeste gevallen zo is), is het beter om de stage voor de master te doen of nadat  alle cursussen heeft afgerond. De verantwoordelijkheid van het plannen van de stage ligt uiteindelijk bij de student zelf.

Coördinatie

De stage moet gecoördineerd worden door een docent van het Instituut Bestuurskunde en een medewerker van de organisatie waar de stagiair werkzaam is. Voordat de stage gestart kan worden, moet er een overeenkomst worden getekend door alle partijen (de stageplaats, de universiteit en de stagiair). Als de stageplek niet over een eigen stageovereenkomst beschikt, gebruik dan deze.

Opgelet! De universiteit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die een student aanbrengt of oploopt bij het reizen naar de stageplaats of op de stageplaats zelf. Raadpleeg voortijdig het stagecontract voor details hierover. Als het stagecontract te kennen geeft dat de student of de universiteit verantwoordelijk is voor schade die de student oploopt of aanbrengt, mag de stagecoördinator of studieadviseur dit contract alleen tekenen als er bewijs kan worden getoond van een aansprakelijkheidsverzekering die de stageperiode bestrijkt.

Criteria voor de stage

Om studiepunten (ECTS) te verdienen voor de stage, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De activiteiten en taken van de stage moeten relevant zijn voor het veld Bestuurskunde
  • De taken van de stagiair dienen een academisch karakter hebben
  • Voordat de stage begint, moet de stagiair in overleg met de docent een stageovereenkomst opstellen
  • Gedurende de stage moet de student geregistreerd staan als een student bij Bestuurskunde
  • Studiepunten worden niet uitgekeerd voordat de docent het stageverslag heeft gezien en goedgekeurd.

Meer informatie over het stageverslag

Wanneer een student halverwege zijn stage is, dient deze een verslag in te dienen waarin de ervaringen worden beschreven die tot dan toe zijn opgedaan en de vooruitgang die de student heeft gemaakt. Dit verslag beslaat 3 tot 5 pagina’s. De belangrijkste elementen die in dit verslag worden besproken zijn: Hoe ziet de organisatie er uit? Wat zijn de taken van de stagiair? En wat is de waarde van de stage voor het Bestuurskunde-diploma? Het verslag wordt vervolgens bij de docent ingeleverd. Wanneer het stage lopen voorbij is, schrijft de student nog een eindverslag. In dit verslag van maximaal 10 pagina’s beantwoord je de volgende vragen: Welke invloed  heeft de stage gehad op de kennis van Bestuurskunde? Welke kennis, vaardigheden en inzichten heb je opgedaan tijdens de stage? Als de stageplaats ook een stageverslag vereist voeg dit dan toe als een bijlage.
De studiepunten worden toegekend wanneer het tussentijdse verslag, het eindverslag en de stageovereenkomst goedgekeurd zijn door de docent.

Stageplekken

Het instituut Bestuurskunde heeftgeen stagecoördinator. Daarom is er geen database met vacatures. Het initiatief ligt bij de student. Er staan daarentegen wel vacatures op het weblog.

De stage combineren met het schrijven van jouw scriptie

Studenten die stage lopen willen combineren met het schrijven van hun masterscriptie, moeten dit overleggen met de docent voor het starten van de stage.

Informatie voor organisaties die stageplekken bieden aan (master) studenten.

Het Instituut Bestuurskunde fungeert niet als bemiddelaar tussen studenten en organisaties. Het instituut kan wel vacatures plaatsen op het weblog, maar benadert niet actief studenten. De selectieprocedure dient door de organisatie gehouden te worden. Organisaties die een stageplek willen aanbieden kunnen de webeditors mailen.

Laatst Gewijzigd: 13-01-2016