Regelingen

OER en R&R Bestuurskunde

Hoe de opleidingen van het Instituut Bestuurskunde zijn ingericht wordt geregeld in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER). De examencommisise stelt vervolgens de regels en richtlijnen vast.


Fraude & Plagiaat

Gevallen van plagiaat worden door het Instituut Bestuurskunde zeer ernstig genomen en er staat een sanctie op het plegen van plagiaat.


Facultaire gedragscode

De Faculteit Governance and Global Affairs streeft ernaar een ‘inclusieve’ cultuur te zijn. Daarvoor hanteert zij een gedragscode.


Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht.


ICT-gedragscode

In de Algemene Gedragscode ICT&O (ICT en Onderwijs) voor docenten en studenten zijn de gedragscodes vastgelegd ten aanzien van e-mail, internet en digitale leeromgevingen.