Facultaire gedragscode

De Faculteit Governance and Global Affairs streeft er daarbij naar een ‘inclusieve’ cultuur te zijn, dat wil zeggen dat zij alle studenten en medewerkers een eerlijk, open, veilig en inspirerend studie- en werkklimaat wil bieden. Daarvoor hanteert zij een gedragscode. Van alle studenten en medewerkers wordt verwacht dat zij de gedragscode kennen en naleven. De kernwoorden in deze gedragscode zijn o.a. een actieve houding, respect voor en acceptatie van elkaar. Zie ook: Facultaire gedragscode.

Laatst Gewijzigd: 05-01-2016