20 juni: Expert atelier over sociale mobiliteit en buurten

Ter afsluiting van het NICIS project Sociale Mobiliteit: individuen, groepen en buurten vond er op donderdag 20 juni jl. in Amsterdam een expert atelier plaats. Onderzoeker van het MUS, Miriam van de Kamp, besprak de inzichten die zij verkreeg uit haar bestudering van het revitaliseringsproces van het Haagse Regentessekwartier, het Utrechtse Zuilen en het Nijmeegse Willemskwartier.

Samenhang tussen sociale en ruimtelijke mobiliteit

Sociale mobiliteit van individuen en groepen kan bevorderd of juist belemmerd worden door hun woonomgeving. Tegelijkertijd kan met de positie van haar bewoners een buurt of stad ook een sociale stijging of daling meemaken. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden - Campus Den Haag hebben samenhang tussen deze verschillende vormen van sociale en ruimtelijke mobiliteit onderzocht in buurten in Amsterdam, Almere, Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Op welke manier zijn maatschappelijke kansen ruimtelijk verdeeld? Hoe werkt de opwaartse en neerwaartse dynamiek van buurten? En hoe kunnen we deze gebruiken om sociale mobiliteit van individuen en groepen te bevorderen? Op 20 juni presenteerden en bespraken de onderzoekers hun bevindingen met beleidsmakers vanuit verschillende Nederlandse gemeenten en internationale experts.

Sprekers: Willem Boterman, Gary Bridge, Tim Butler, Gwen van Eijk, Miriam van de Kamp, Jan Rath, Marieke Slootman en Ioannis Tzaninis


NICIS project Sociale Mobiliteit

Miriam van de Kamp en Wim Willems zijn als onderzoekers betrokken bij het NICIS project Sociale mobilteit: individuen, groepen, buurten. Het onderzoek startte in april 2009 en eindigt deze zomer.
In het kader van het project onderzocht Miriam van de Kamp hoe de opwaartse dynamiek van buurten werkt. Om die dynamiek in kaart te brengen en te duiden werd er een gelaagde en multidisciplinaire benadering gebruikt. Sociologische, stedenbouwkundige en historische perspectieven werden gecombineerd terwijl korte en lange termijn ontwikkelingen met elkaar in verband werden gebracht. Zij bekeek welke factoren er toe leiden dat een in verval geraakte wijk zich ontwikkelt tot een wijk die weer als een inspirerende en aantrekkelijke woonomgeving wordt gezien. De rol van bevlogen wijkbewoners, imago-ontwikkeling van de wijk en de wijkgeschiedenis waren daarbij belangrijke aandachtspunten.

 
Laatst Gewijzigd: 10-12-2015