20 september: masterclassen over onderzoek

Het Centre for Modern Urban Studies organiseerde op 20 september 2012 tijdens de conferentie 'Reinventing Global Order' drie masterclassen over onderzoek dat bij het centrum plaatsvindt.

De onbestuurbare stad

In deze masterclass stond de veranderende opstelling van de kiezers in naoorlogs Den Haag centraal. Margit van der Steen presenteerde daarvoor resultaten uit het recent verschenen rapport Kiezers in Den Haag. Feiten en cijfers (1946-2010) Van volgzame naar afstandelijke kiezers (1946-1975). Zij besteedde bijzondere aandacht aan de specifieke kenmerken van kiesgedrag in Den Haag, de effecten van het afschaffen van de opkomstplicht (in 1970), het stemmen op 'tegenpartijen', opvallendheden in wijkspecifiek stemgedrag en de erosie van de band tussen politieke partijen en hun leden.

De bijeenkomst bestond uit drie korte inhoudelijke presentaties die werden afgewisseld met debat met de zaal over een aantal indringende kwesties die direct raken aan de bestuurbaarheid van de stad. Gespreksleider was Adriaan Veldhuizen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Margit van der Steen m.vandersteen@bureau-aetas.nl  


Opkomst en Verval van Stadswijken

De masterclass ging in op de historische context van het verval en de opkomst van stadswijken, met speciale aandacht voor twee Haagse casussen: de Schilderswijk en het Regentessekwartier. De richtinggevende vragen tijdens de bijeenkomst waren: Hoe ontwikkelt een achterstandswijk zich tot een aantrekkelijke en populaire hotspot? Waarom verworden normale stadswijken tot een ‘probleemwijk’? Het uitgangspunt van de masterclass was dat het verval van wijken vaak een proces van decennia is. De oorzaken kunnen nog verder terug in de tijd liggen. In veel onderzoek naar stadswijken, die vaak een sociaalwetenschappelijke invalshoek hebben, ontbreekt die lange termijnbenadering. Terwijl inzicht in de factoren die de reputatie, de samenstelling  en de ‘cultuur’ van een wijk door de tijd heen beïnvloeden, kan helpen bij het vormgeven van (toekomstig) beleid.

Twee medewerkers van het Centre for Modern Urban Studies (MUS), te weten Diederick Klein Kranenburg en Miriam van de Kamp, presenteerden een casestudy uit de Haagse praktijk. De referenten prof. dr. Arnold Reijndorp en Paul van Soomeren gaven daarna hun bespiegeling op het thema en de daarvoor gepresenteerde cases. Vervolgens vond er aan de hand van een aantal stellingen een levendige discussie plaats met het publiek.

Stadssocioloog Arnold Reijndorp (Winnaar van de Rotterdam-Maaskantprijs 2012) richt zich academisch en als adviseur op de relatie tussen stedenbouw en samenleving op basis van kwalitatief onderzoek. Paul van Soomeren is directeur van onderzoeksbureau DSP-groep, uit Amsterdam, en heeft veel ervaring in onderzoek en advisering op het gebied van wijkontwikkeling.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Diederick Klein Kranenburg via D.j.klein.kranenburg@cdh.leidenuniv.nl of Miriam van de Kamp via m.c.van.de.kamp@cdh.leidenuniv.nl

Vreemdelingen of familie? Nieuwe arbeidsmigratie binnen de Europese Unie

In deze masterclass stond de Poolse en Spaanse arbeidsmigratie binnen de Europese Unie centraal. De huidige situatie werd vergeleken met die in de jaren zestig en zeventig.

Poolse arbeidsmigratie beheerst al jaren de media. ‘Ze’ zijn een gevaar op de weg. ‘Ze’ pikken onze banen in. ‘Ze’ zijn nog crimineel ook. Nadat de PVV een meldpunt had geopend voor klachten over ‘al die Polen’, vlogen de meningen over nieuwe arbeidsmigranten ons om de oren. Intussen is de economische crisis in alle hevigheid voelbaar in Spanje en de werkloosheid daar inmiddels opgelopen tot bijna 25 procent - onder jongeren beneden de 25 jaar zelfs 52 procent. Steeds meer jonge, veelal hoogopgeleide Spanjaarden besluiten hun vaderland te verlaten, op zoek naar werk in Noord-Europa. In tegenstelling tot de Turken en Marokkanen die in de jaren zestig en zeventig naar ons land kwamen als gastarbeiders, gelden voor de Poolse en Spaanse arbeidsmigranten weinig restricties. Als EU-burgers mogen zij gaan en staan waar zij willen, want het vrije verkeer van personen is in wetgeving vastgelegd.

De gedachte is dat Poolse arbeidsmigranten geen blijvers zijn, net als de Spaanse arbeidsmigranten destijds, van wie er zes op de tien terugkeerden. De vraag is of die gedachte niet op wishful thinking berust? Er bestond destijds nog geen Europese Unie en de aantallen Spanjaarden toen en Polen (en andere Oost-Europeanen) nu zijn onvergelijkbaar. Kan een internationale arbeidsmarkt bovendien wel zonder integratiebeleid? Aan de hand van stellingen gingen Malgorzata Bos-Karczewska en Steven Adolf hierover met elkaar en met de zaal in debat.

Malgorzata Bos-Karczewska is econoom (UvA) en hoofdredacteur van Polonia.nl, de website van de Poolse Gemeenschap in Nederland, gespecialiseerd in Polen in de EU en de EU-arbeidsmigratie. Ze is tevens medewerker aan het boek Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland (Uitgeverij Boom, november 2012). Ze werkte als journalist voor o.a. De Volkskrant en Rzeczpospolita.
Steven Adolf is journalist (o.a. voor de Volkskrant), onderzoeker en schrijver van een boek over Spaanse migranten in Nederland – en remigranten (De Nieuwe Haagsche, oktober 2012).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met  Hanneke Verbeek (organisator van de workshop) via h.verbeek@cdh.leidenuniv.nl 

Conferentie Reinventing Global Order

De masterclasen waren onderdeel van de Conferentie ‘Reinventing Global Order’, die plaatsvond n.a.v. de officiële opening van de nieuwe centrale locatie van de Universiteit Leiden/Campus Den Haag aan de Schouwburgstraat 2. Tussen 09.30 en 17.00 uur konden belangstellenden kennismaken met de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van Campus Den Haag.

Kijk voor het volledige dagprogramma op: www.campusdenhaag.nl/conferentie

 
Laatst Gewijzigd: 26-09-2012