Boek over het wonderbaarlijke verhaal van clubhuis de Mussen

MUS onderzoekers Diederick Klein Kranenburg en Wim Willems doken in de geschiedenis van het Haagse clubhuis De Mussen. Op zaterdag 5 november 2011 nam Jozias van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, ter gelegenheid van de officiële heropening van clubhuis De Mussen, het eerste exemplaar in ontvangst van het daarover geschreven boek: ‘Niks Geteisem! Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen’. Hiermee opende hij tevens de gelijknamige expositie.  

Niks Geteisem!

Niks Geteisem! is een meeslepende geschiedenis van bijna een eeuw, die als spiegel kan dienen voor het jongerenwerk van nu. Het is bovendien een waar gebeurd heldenverhaal en daarmee een bron van inspiratie – zeker in een tijd die om bezielend leiderschap vraagt.

De geschiedenis van Jacob de Bruin en zijn clubhuis De Mussen heeft nog het meeste weg van een film. Een hoofdpersoon, die het rauwe straatleven van huis uit kent, meldt zich in 1926 als jeugdleider in de Haagse Schilderswijk. Hij begrijpt dat de schoffies uit de buurt hem niet meteen accepteren. Verschoppelingen van de stad hebben weinig boodschap aan de goede bedoelingen van burgers uit de ‘betere Haagse wijken’. Maar onze held, de dertigjarige zoon van een schoenmaker, is niet voor een kleintje vervaard. Gedreven door zijn overtuiging dat ieder kind onze volle aandacht waard is, geeft hij niet op. En hij slaagt waar anderen vóór hem faalden.

In 2011, precies 85 jaar later, bestaat zijn clubhuis De Mussen nog altijd. Onder alle stormen van verandering heeft het centrum steeds op de bres gestaan voor de jeugd – en voor hun ouders. Het boek volgt de loop van die geschiedenis, met een sterke focus op persoonlijke lotgevallen. Van het turbulente begin, de crisisjaren en de oorlog, tot de naoorlogse glorietijd. Van de strijd om het voortbestaan tijdens de sloop in de jaren zeventig en tachtig tot de daaropvolgende nieuwbouw.

Het wonderbaarlijke verhaal van de Mussen wordt geillustreerd met foto's van Eva Hofman.


Diederick Klein Kranenburg

Diederick Klein Kranenburg is als promovendus verbonden aan de Campus Den Haag en bereidt een dissertatie voor over de sociale geschiedenis van de Schilderswijk (1920-1985).

In het kader van het boek over clubhuis De Mussen heeft Diederick op 3 november opgetreden in een radioprogramma van de Vara. 

Wim Willems

Wim Willems is hoogleraar Sociale Geschiedenis, met als speciale leeropdracht de moderne geschiedenis van Den Haag. Hij geeft leiding aan het Centre for Modern Urban Studies op de Campus Den Haag (Universiteit Leiden).

Eva Hofman

Eva Hofman groeide op in de Schilderswijk en studeerde in 2009 af als fotograaf aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.

Boeklancering

Het boek ‘Niks Geteisem! Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen’ werd om 16.00 uur gepresenteerd op de officiële heropening van clubhuis de Mussen op 5 november 2011. Tijdens de feestelijke heropening werd ook het 85 jarig bestaan van de Mussen gevierd. 
Bekijk de flyer voor het programma.

De Mussen is gevestigd aan de Hoefkade 602 in Den Haag.

Het boek ‘Niks Geteisem! Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen’ verschijnt bij uitgeverij De Nieuwe Haagsche. (winkelprijs € 19,95)

Media

Naar aanleiding van het verschijnen van hun boek over clubhuis De Mussen spraken Diederick Klein Kranenburg en Wim Willems op radio, tv en in de krant over clubhuismeester De Bruin en de kracht van De Mussen in heden en verleden.
Bekijk en beluister de fragementen.

 
Laatst Gewijzigd: 10-11-2011