3 en 4 mei: Open Joodse Huizen

Op zaterdag 3 mei en zondag 4 mei organiseerde Campus Den Haag, opnieuw samen met het Joods Historisch Museum en een aantal sterk betrokken individuen, de actie Open Joodse Huizen – in tien andere huizen dan vorig jaar. Het was een indringende reeks herdenkingen, met bijzondere vertellers.

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige bijeenkomsten van herinneren en herdenken. Het joodse leven van voor, tijdens en vlak na de oorlog in deze huizen staat centraal.

Op 95 locaties in acht Nederlandse steden komt de geschiedenis tot leven. Directe getuigen, nazaten en kenners komen met persoonlijke verhalen over vervolging, verzet en bevrijding, aan de hand van foto's, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek.

Uitgangspunt voor Open Joodse Huizen zijn de adressen en gezinnen die vermeld staan op de Community Joods Monument; een monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle joden in Nederland die tijdens de Sjoa (Holocaust) zijn vermoord.

Dat ten tweeden male zoveel Haagse inwoners bereid bleken hun woning open te stellen, getuigt van zowel openheid als een sterke behoefte aan historische bezinning.

 


Aanvullende informatie

Open Joodse Huizen Den Haag is een project vanuit het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met Universiteit Leiden - Campus Den Haag. Het is tot stand gekomen dankzij de aanzienlijke financiele steun van anonieme gevers en stichtingenen het Joods Historisch  Museum. Tevens met dank aan aile locaties, sprakers en vrijwilligers.

Open Joodse Huizen vond plaats in Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Tilburg en Elburg.

Indruk 2013

Flyer Open Joodse Huizen 2014

Twitter:
@0JH2014
#OpenJoodseHuizen

Facebook:
facebook.com/openjoodsehuizen

 

 
Laatst Gewijzigd: 19-08-2014