Onderwijs

Het collegejaar 2013-2014, verzorgt het Centre for Global Affairs op verschillende manieren onderwijs.

Prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer verzorgt de vakken Global Justice – Peace, Multilateral Institutions en Foreign Policy & Diplomacy aan Leiden University College The Hague. Prof.dr. Rob de Wijk verzorgt het vak International Relations bij de Advanced Masters of Law (LLMs). Daarnaast begeleiden deze hoogleraren een aantal (buiten-)promovendi die onder het centre vallen en zullen zij gastcolleges verzorgen. Ook geeft het centre de minor Global Affairs.

Minor Global Affairs

Met 135 aangemelde studenten, is in het eerste semester van 2013-2014 de minor Global Affairs van start gegaan. De minor is gebouwd rond de twee kernpilaren van internationale betrekkingen: internationale veiligheid en internationale politieke economie. Tijdens de minor raken studenten bekend met de veranderende machtsverhoudingen, de rol van regio’s, internationale organisaties en de verschillende machtsinstrumenten die actoren in de internationale arena tot hun beschikking hebben.

In deze minor ligt er een extra focus op de praktijk van ‘global affairs’. Spelers uit het veld worden uitgenodigd om een gastcollege te verzorgen. De opzet is gericht op interactie: er is voor de studenten de mogelijkheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.

Docenten
De docenten in dit onderwijsprogramma zijn:

  • prof.mr. Jaap de Hoop Scheffer (Gateway to Global Affairs),
  • prof. mr. Rob de Wijk (Power Instruments),
  • prof. dr. Edwin Bakker (Terrorism & Counterterrorism),
  • prof. mr. Giles Scott-Smit (Pivots & Partnerships),
  • dr. Sijbren de Jong (Geo-Economics) en
  • mr. Aernout van Lynden (War, Media & Globalization).


Meer informatie

Minor Global Affairs


Laatst Gewijzigd: 12-10-2015