Symposium 'Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015'

Klik hier voor de officiële website van het evenement.

Omschrijving

Sinds 1815 geeft de Rijksoverheid financiële steun aan jongeren die een opleiding volgen. De bedoelingen daarachter konden sterk verschillen: van natievorming tot economische ontwikkeling en van bescherming van de elite tot gelijkheid van kansen. Ook de resultaten liepen uiteen. Sommige maatregelen werkten goed, anderen averechts.

Deze twee eeuwen ervaring met studiefinanciering zijn samengebracht in een fraai vormgegeven overzichtswerk op basis van drie proefschriften. De auteurs Pieter SlamanWouter Marchand en Ruben Schalk benaderen hierin de geschiedenis van de Nederlandse studiefinanciering vanuit een politieke, sociaal-emancipatorische en economische invalshoek. Samen werpen zij nieuw licht op aloude èn actuele discussies rond studiebeurzen. Een hoofdstuk, bij wijze van voorproef, vindt u hier. Het boek zal verschijnen bij uitgeverij Boom.

Maandagmiddag 1 februari 2016 tussen 14:00 uur – 17:00 uur zal minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Gotische Zaal te Den Haag het eerste exemplaar van het boek Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015 in ontvangst nemen. Vervolgens zullen enige betrokkenen vanuit onderwijs, studentenorganisaties en overheid met elkaar in debat gaan over belangrijke aandachtspunten in het boek.

Het project is een samenwerking van de universiteiten van Leiden, Groningen en Utrecht, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorlopig programma

13.30  Ontvangst

14.00  Aanvang symposium onder leiding van Dick-Gert Smid

14.10  Korte inleiding door de drie auteurs

14.25  Overhandiging van het boek aan minister Jet Bussemaker

14.40  Pauze

15.00  Reflecties van vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen: onderwijs, bestuur, studentenorganisaties, Caribisch Nederland

15.55  Afsluiting

16.00  Receptie

Proefschriften

Wouter Marchand - 'Onderwijs mogelijk maken'

Pieter Slaman - 'Staat van de Student'

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2015