Doctores en duale promovendi

Bob Zadok Blok jr.

Ideeën, wat moeten we zonder? Heeft creativiteitstraining effect bij studenten (informatica) uit het hoger beroepsonderwijs?


Rob van Eijk

Privacy leeft! De effecten van de herziening van de Europese Privacyrichtlijn op identiteit in de informatiemaatschappij


Ron Habiboe

Molukkers in de Hofstad, Geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Den Haag tijdens de twintigste eeuw


Ries Kamphof

Bevoegdheidsverdeling EU en lidstaten: het effect van ‘gedeelde bevoegdheden’ op Europees klimaat- en energiebeleid