Jan Duursema

On the effectiviness of combating bankruptcy fraud in the Netherlands

On the effectiviness of combating bankruptcy fraud in the Netherlands

Jan Duursema is duale promovendus bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de Faculteit Campus Den Haag en bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is als forensisch accountant werkzaam bij de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst. Zijn promotieonderzoek heeft als werktitel ‘On the effectiviness of combating bankruptcy fraud in the Netherlands’.


Achtergrond

Duursema studeerde accountancy en behaalde de titel Registeraccountant in 1992. In 2003 studeerde hij cum laude af als forensisch accountant aan de Universiteit Leiden en Universiteit Nyenrode. Vanaf 1983 is hij werkzaam bij de Belastingdienst waarbinnen hij diverse functies vervulde. Daarnaast is hij docent aan Universiteit Nyenrode.Duursema’s promotieonderzoek gaat over de aanpak van faillissementsfraude in Nederland. De vraag die gesteld wordt is wat de oorzaken zijn dat het in 2,5% van de faillissementen, waarin een aanwijzing voor fraude aanwezig is, komt tot een strafrechtelijke vervolging. Zijn er kenmerken te onderscheiden die op voorhand duidelijk maken op welke wijze een frauduleus faillissement het beste afgedaan kan worden? En wat gebeurt er met frauduleuze faillissementen waarbij het strafrecht niet aan de orde komt? Worden in die gevallen civielrechtelijke acties ondernomen? En waar schuilen de knelpunten in de bestrijding van faillissementsfraude? Duursema doet onderzoek bij verschillende actoren die met faillissementsfraude te maken hebben zoals curatoren, rechtbanken, de FIOD, de Belastingdienst en de Politie. Middels dossieronderzoek wordt geprobeerd om een beeld te krijgen van relevante factoren die de uitkomst van een onderzoek naar faillissementsfraude bepalen.

Trefwoorden

Faillissementsfraude, fraudedriehoek, Fraud Diamond, curator, rechter-commissaris, Belastingdienst, FIOD, strafrecht, civielrecht, besluitvorming.

Promotor

Universiteit van Leiden: Prof.dr. J.A.A. Adriaanse en dr. D.H. van Offeren

Contact

j.duursema@live.nl

Functie

Duale promovendus

Organisatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling Bedrijfswetenschappen

 
Laatst Gewijzigd: 27-08-2015