Doelstelling

Vandaag is het aantal terrorismeonderzoekers – ten opzichte van 2005 – sterk toegenomen. Juist door dat grote aantal is het lastiger in beeld te krijgen wie zich in Nederland en België precies met welk onderwerp bezighoudt. Ook is de binding tussen junior en senior-onderzoekers minder sterk. Met de revitalisering van het netwerk hebben we meerdere doelen voor ogen:

  • Wij streven ernaar om jonge onderzoekers op het terrein van terrorisme, contra-terrorisme, radicalisering en polarisering met elkaar in contact te brengen. Met ‘jong’ duiden we niet in eerste instantie op leeftijd, maar op de fase van de wetenschappelijke loopbaan waarin de onderzoekers zich bevinden. Concreet denken we aan PhD-onderzoekers en junior-onderzoekers. Het contact willen we op twee verschillende manieren entameren: door middel van bijeenkomsten en door het gebruik van de database. Daarnaast bestaat de mogelijkheid in kleinere thema-gerelateerde groepen door het jaar heen contact te houden en met elkaar mee te lezen en denken.

  • Het met elkaar in contact brengen van jonge terrorismeonderzoekers en senior-onderzoekers of personen die als professional werkzaam zijn op bovengenoemde terreinen. Hierdoor ontstaat enerzijds een beter beeld van het werkveld en anderzijds kan hierdoor de kennis en kunde van senior-onderzoekers en professionals promotie/onderzoekswerk van de jonge onderzoekers verrijken. Op de bijeenkomsten willen we daarom senior-onderzoekers en professionals uitnodigen in gesprek te gaan en te debatteren met de leden van het netwerk.

  • Het verbeteren van de mogelijkheden tot het publiceren van onderzoeksresultaten van jonge onderzoekers. In eerste instantie denken we dit te doen door onze samenwerking met Alex Schmid waardoor de mogelijkheid bestaat tot het online publiceren in het blad ‘Perspectives on Terrorism’. In deze publicatie kan zowel een signaleringsmodaliteit worden opgenomen waarin lopend en nieuw onderzoek kort wordt belicht, als artikelen van jonge onderzoekers worden gepubliceerd. Wellicht is het mogelijk op termijn enkele speciale uitgaven te verzorgen waarin het onderzoekswerk van jonge onderzoekers centraal staat.

 
Laatst Gewijzigd: 15-08-2012