Derde personeelsmonitor beschikbaar

De personeelsmonitor, waarvoor medewerkers in maart een vragenlijst konden invullen, is beschikbaar. De respons was goed: 54% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld, een prima score.

Een greep uit de punten

De komende maanden wordt deze derde personeelsmonitor in de diverse universitaire gremia besproken. Op basis daarvan worden vervolgstappen beraamd.

 Een kleine greep uit het eindrapport:

  • Het beeld is overwegend positief met hoge scores voor tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Het werken bij de universiteit wordt prima gewaardeerd: 7,6.  

  • Punten van aandacht zijn: roddelen is ten opzichte van 2012 aanzienlijk toegenomen en ook nu is men wat minder te spreken over het loopbaan- en scholingsbeleid. Verder wordt de mogelijkheid van het opnemen van sabbaticals als onvoldoende beoordeeld. 

  • Een aantal vragen in de monitor betrof het thema ‘werkdruk’. Die wordt bij de universiteit als geheel niet als extreem hoog ervaren. Medewerkers geven wel aan dat ze ná werktijd last hebben van enige stress, als uitvloeisel van de druk van het werk.


Op verschillende manieren gepubliceerd

De resultaten van de monitor worden op verschillende manieren gepubliceerd. Deze week wordt een korte populaire samenvatting gestuurd aan de medewerkers die daarom verzocht hebben. Eveneens deze week krijgen de deelnemers aan de monitor toegang tot de internettool die veel informatie biedt op het niveau van universiteit, faculteit en eenheid. De integrale versie van Personeelsmonitor vindt u onderaan deze webpagina (alleen te openen op werkplekken van de Universiteit Leiden).

Aanpak knelpunten

Het College van Bestuur overlegt met de faculteiten en de medezeggenschap over de aanpak van een aantal universiteitsbrede knelpunten. De uitkomsten van de monitor kunnen verschillen per faculteit of instituut en vragen dus naast de universitaire aanpak ook om plannen van afzonderlijke faculteiten.

Personeelsmonitor eindrapport 2015

Laatst Gewijzigd: 23-06-2015