P&O Nieuws 6 mei 2015

Automatische signalering nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden van universitaire medewerkers, en met name die van de hoogleraren, staan nadrukkelijk in de publiciteit. Mede daardoor hebben alle universiteiten veel aandacht gegeven aan een juiste registratie van deze werkzaamheden.

Ook in Leiden is niet stilgezeten: niet alleen is in de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt om hiaten in de registratie op orde te brengen, ook is in 2014 een nieuwe digitale applicatie geïmplementeerd waarmee nevenwerkzaamheden op eenvoudige wijze kunnen worden geregistreerd.

Digitaal signaleringsinstrument
Om de registratie op een efficiënte manier up-to-date te houden is een digitaal signaleringsinstrument ontwikkeld. Vanaf heden zullen alle medewerkers 1x per jaar een e-mail ontvangen waarin gevraagd wordt om na te gaan of de registratie van nevenwerkzaamheden nog juist is. Wanneer dit niet het geval is, kan de medewerker de registratie aanpassen.

Vanwege de nadrukkelijke (publicitaire) belangstelling voor de nevenwerkzaamheden van hoogleraren wordt voor hen een taak aangemaakt in de werklijst van Self Service. In deze taak wordt gevraagd de registratie te bevestigen of aan te passen. In de komende periode zullen de signaleringsberichten worden verstuurd.


Seminar Evidence based Onderwijsvernieuwing: van beleid naar praktijk

Op donderdag 4 juni organiseert het ‘Leiden Onderwijskundig Expertise Netwerk’ een middag waarin activerend onderwijs, het didactisch plan en ons onderwijskundig handelen centraal staat. Deze middag is bedoeld voor alle onderwijskundig medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC.

Voor dit eerste seminar is een programma samengesteld ter bevordering van kennis en kennisuitwisseling van onderwijskundig medewerkers. Professor Jos Beishuizen hoogleraar Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, levert inhoudelijke input met een lezing over ‘onderwijskundige principes in het hoger onderwijs’.

Wat is het ‘Leiden Onderwijskundig Expertise Netwerk’?
Het Leiden Onderwijskundig Expertise Netwerk is een nieuw initiatief van en voor onderwijskundig medewerkers van de Universiteit Leiden en stelt zichzelf tot doel om de kennisuitwisseling en kennisbevordering van onderwijskundig medewerkers binnen de Universiteit Leiden te stimuleren. Onderwijskundig medewerkers binnen de Universiteit Leiden hebben een gedeeld doel, maar werken verspreid in onder andere faculteiten, instituten, opleidingen, innovatiecentra en het ICLON. Het bouwen aan een gezamenlijke onderwijskundige kennisbasis en het leren van elkaars expertise helpt onderwijskundig medewerkers om hun gedeelde doel te bereiken: Excellent onderwijs bij alle opleidingen van de Universiteit Leiden.

Datum: 4 juni, 13.00-17.00 uur
Doelgroep: onderwijskundig medewerkers van de Universiteit Leiden en het LUMC
Aanmelden: Seminar Evidence based Onderwijsvernieuwing: van beleid naar praktijk

Laatst Gewijzigd: 06-05-2015