Over Montesquieu Instituut

Het Montesquieu Instituut (MI) voor de studie van Europees vergelijkende parlementaire geschiedenis en Europese constitutionele ontwikkelingen is in 2008 met programma’s gestart op het gebied van onderwijs en onderzoek: Masterclass, scriptie- en artikelwedstrijden, collegeseries, lezingen en een conferentie. Het instituut staat ten dienste van studenten en specifieke doelgroepen, zoals parlementariërs en andere politici, ambtenaren, docenten, journalisten, bestuurders en belangenbehartigers.

Het MI werkt samen met wetenschappelijke instellingen in Europa aan onderzoek en onderwijs in de parlementaire geschiedenis, de politieke cultuur en de politieke verhoudingen en ontwikkelingen in de EU-lidstaten én de Europese Unie. Het Montesquieu Instituut is een initiatief van:

  • Campus Den Haag, Universiteit Leiden
  • De Capaciteitsgroep Publiekrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
  • Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), Rijksuniversiteit Groningen
  • Het Parlementair Documentatie Centrum (PDC), Universiteit Leiden

Het Montesquieu Instituut is gehuisvest aan het Lange Voorhout in Den Haag, dichtbij het Binnenhof. De meeste Haagse activiteiten van het MI, met name die op onderwijsgebied, worden op een van de locaties van Campus Den Haag aangeboden. Vanuit Campus Den Haag zijn een onderzoeker en een student-assistent gedetacheerd bij het Montesquieu Instituut.


Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Montesquieu Instituut.

Laatst Gewijzigd: 10-12-2015