In de startblokken voor Horizon 2020

Naar verwachting kunnen in december de eerste aanvragen worden ingediend voor het nieuwe EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020. Dat is de opvolger van KP7. Onderzoekers kunnen zich nu al voorbereiden met behulp van informatiebijeenkomsten en trainingen.    

Van KP7 naar Horizon 2020

De EU stelt via Horizon 2020 70 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie voor de komende zeven jaar. Het doel van Horizon 2020 is, net als dat van het KP7 (Zevende Kaderprogramma), Europa economisch sterk en competitief te maken. Om het mes aan twee kanten te laten snijden spitst het programma zich tegelijkertijd toe op de maatschappelijke vraagstukken die de Europese burger raken.
In Brussel draaien de ambtenaren overuren om de inhoud van het programma en de regels definitief te maken. Verder wordt een participant portal ingericht, waar vanaf december alle benodigde informatie op zal staan en waar aanvragen elektronisch ingediend kunnen worden. Het is nog niet helemaal zeker of in december meteen alle onderzoeksgebieden open staan voor aanvragen.


Nieuwe structuur

Sommige aspecten veranderen in Horizon 2020, andere keren terug. Iedere onderzoeker kent de ERC grants, de Marie Curie fellowships en de collaborative projects uit KP7. Die blijven. Nieuw is de structuur. Horizon 2020 is georganiseerd in drie pilaren:

  • Pillar I. Excellence  

  • Pillar II. Industrial leadership 

  • Pillar III. Societal challenges

Excellence omvat de ERC, Marie Curie en de FET-programma’s  voor baanbrekende ideeën. FET staat voor Future and Emerging Technologies. De pilaren Industrial leadership en Societal challenges omvatten de werkprogramma’s voor verschillende industriële en maatschappelijke vraagstukken. Elke pilaar heeft zijn eigen insteek met specifieke eisen voor een aanvraag.

Beïnvloeden Horizon 2020

De League of European Research Universities (LERU), waarin 21 Europese onderzoeksuniversiteiten zich hebben verenigd om zich bij de EU hard te maken voor (fundamenteel) onderzoek, oefent door middel van commentaren sinds twee jaar invloed uit op Horizon 2020. Het kan gaan om de vormgeving (regels voor deelname, de evaluatie van projecten of iets prozaïsch als de gebruiksvriendelijkheid van een aanvraagformulier) of om de inhoud.
Zo ijverde een LERU-werkgroep voor een apart, niet geïntegreerd budget voor SSH, de Social Sciences and Humanities, in pilaar III. En met succes. Het aparte budget kwam er en de werkgroep kreeg de uitnodiging om verder mee te denken over de conceptversies van Horizon 2020. Deze werkgroep werd gecoördineerd door Wim van den Doel, de decaan van de Leidse Faculteit der Geesteswetenschappen.


Informatie

Hoewel de inhoud van de werkprogramma’s nog dagelijks verandert, zijn de grote lijnen inmiddels bekend en komt er steeds meer duidelijkheid over de regels. Inmiddels zijn ook bij de Universiteit Leiden de voorbereidingen volop aan de gang. De Grant Advisors (het GD-team) van expertisecentrum Luris doen veel voorwerk voor de Leidse onderzoekers en onderzoeksgroepen: ze bekijken nauwkeurig waar de aansluiting ligt tussen het Leidse onderzoek en de verschillende onderdelen van Horizon 2020.  Die kennis spelen ze door naar de decanen en de wetenschappelijk directeuren die vervolgens hun onderzoekers/onderzoeksleiders informeren. Dit betekent niet: achteroverleunen en afwachten.

Waar begin je?

Om iedereen bij de Universiteit Leiden wegwijs te maken in Horizon 2020 organiseert het GD-team van Luris diverse extra activiteiten die op maat kunnen worden aangevraagd:

  • Informatiebijeenkomsten per faculteit of instituut over de mogelijkheden van Horizon 2020 
  • Informatiebijeenkomst  ‘How to get started with Horizon 2020: hoe vind je je weg in Horizon 2020 en start je een project?   
  • Training How to write a competitive collaborative project proposal over het schrijven van de aanvraag. Niet alleen de inhoud is belangrijk, ook de maatschappelijke impact en welke partij(en) het uitvoeren    

Daarnaast is er in het open aanbod van de Universiteit Leiden een training voor (beleids)medewerkers die het besluitvormingsproces in Brussel willen begrijpen:

  • Europa 1.0


Het Grant Development team van Luris

Het Grant Development team van Luris bestaat uit adviseurs die veel ervaring hebben met Europese subsidies. Dit team verzorgt de informatie over Horizon 2020 (en andere subsidies), helpt onderzoekers met hun subsidiestrategie, het kiezen van de juiste subsidie en het zoeken naar partners. Ook traint het team onderzoekers in het schrijven van goede aanvragen, en adviseert en assisteert het bestuurders en beleidsmedewerkers in het beïnvloeden van subsidieprogramma’s.

Zie ook

Laatst Gewijzigd: 11-06-2015