Visie op onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de faculteit is georganiseerd binnen verschillende centres en instituten. Medewerkers verrichten onderzoek op terreinen als bestuurskunde, recht, politicologie, filosofie en geschiedenis.

Grote meerwaarde van het onderzoek aan de campus is het interdisciplinaire karakter van het onderzoek. Complexe vraagstukken worden in discipline-overstijgend of discipline-combinerend onderzoek onder de loep genomen. Vraagstukken spitsen zich bijvoorbeeld toe op terrorisme en contraterrorisme, internationaal recht, grootstedelijke problematiek en Europese vergelijkende parlementaire geschiedenis.


Laatst Gewijzigd: 19-04-2013