Rechten en regelgeving

Gedragscode

De missie van de Faculteit Governance and Global Affairs bevat de volgende belangrijke ambitie: ‘ uit te groeien tot een internationaal gerenommeerd academisch kenniscentrum dat zich richt op complexe vraagstukken en actuele ontwikkelingen in de samenleving.’


Facultaire regelingen

Naast de onderwijs- en examenregelingen zijn er nog diverse andere regelingen om het onderwijs in goede banen te leiden: BA-, MA-werkstuk, regels en richtlijnen tentamens en examens, judicia, plagiaat en het faculteitsreglement.


Bestuur en medezeggenschap

De Faculteit Governance and Global Affairs is een faculteit met meerdere niveaus van bestuur en inspraak. Op ieder niveau binnen de faculteit kun je als student je mening over het onderwijs kenbaar maken en invloed uitoefenen op de kwaliteitscontrole. Je kunt daartoe student-lid worden van een aantal bestuursorganen en commissies, hiervan wordt op deze pagina een overzicht gegeven.


Onderwijs- en Examenregeling

Hier staan de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de opleidingen bij de Faculteit Governance and Global Affairs. Deze OER-en worden opgesteld volgens artikel 7.13 van de WHW en zijn goedgekeurd door het Faculteitsbestuur en de Faculteitsraad.


Studentenstatuut

Het studentenstatuut stelt Leidse studenten op de hoogte van wat zij van de universiteit mogen verwachten en wat de universiteit van hen verwacht.