Gedragscode

De missie van de Faculteit Governance and Global Affairs bevat de volgende belangrijke ambitie: ‘uit te groeien tot een internationaal gerenommeerd academisch kenniscentrum dat zich richt op complexe vraagstukken en actuele ontwikkelingen in de samenleving.’

Om deze ambitie te kunnen bereiken, wil de Faculteit Governance and Global Affairs ‘een meer diverse, internationaal georiënteerde academische gemeenschap vormen, met medewerkers en studenten uit de hele wereld.’  Faculteit Governance and Global Affairs streeft er daarbij naar een ‘inclusieve’ cultuur te zijn, dat wil zeggen dat zij alle studenten en medewerkers een eerlijk, open, veilig en inspirerend studie- en werkklimaat wil bieden.

Deze gedragscode is bedoeld voor alle studenten en medewerkers van de Faculteit Governance and Global Affairs en van de zgn. Leiden Programmes in Den Haag. Uitgangspunt is vrijheid van meningsuiting naar het devies van de universiteit ‘Praesidium Libertatis’, bolwerk der vrijheid, binnen de volgende gedragsrichtlijnen:

  • Actieve houding gericht op interactie en samenwerking

  • Respect voor alle leden van onze gemeenschap en voor de omgeving die we delen

  • Acceptatie van elkaar, ongeacht nationaliteit, etnische herkomst, geloof, seksuele voorkeur

  • Vertrouwen in elkaar en in ieders kwaliteiten

  • Innovatief; een nieuwsgierige, open houding

  • Integriteit; zorgvuldig omgaan met data en informatie

Van alle studenten en medewerkers wordt verwacht dat zij de gedragscode kennen en begrijpen, de waarden waarop deze is gebaseerd naleven en zo nodig anderen daarop aanspreken. Van iedereen, maar met name van leidinggevenden en docenten, wordt hierbij een voorbeeldrol verwacht.

De facultaire gedragscode is gebaseerd op de volgende kernwaarden.

In combinatie met de regels van de instituten dient deze gedragscode als leidraad voor ons gedrag van alledag in de studie- en werkpraktijk.
Zie ook; Social Honour Code LUCTH.

Laatst Gewijzigd: 07-12-2015