Studentenondersteuning

Vragen, klachten en suggesties

Wil je als student van de Faculteit Governance and Global Affairs een klacht melden, zijn er vragen of heb je suggesties ter verbetering van de dienstverlening? Kijk dan hier bij wie je moet zijn.


Studieadviseurs, studentendecanen en -psychologen

De studieadviseurs kunnen je met name helpen bij o.a. studieplanning en studieaanpak, dreigende studievertraging en verzoeken om vrijstellingen. Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen bij problemen waarbij allerlei verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen.